Još jedan u nizu

Još jedan
otkucaj mog srca
pripao je vama

još jedan
u nizu.

nestajete u mojoj noći
gospođo draga
jer sjedite na mom pragu
na mom prekrivaču
moga kreveta

i brinete se
hoće li o nama biti
kakva kleveta
na ulicama malograđanstva

nisam ja kriv zbog toga
mada me krivite
nisam ni živ zbog toga
mada me maloprije
oživjeli jeste

no trebate znati
dok sam sanjao prijašnjih noći
krali ste moje snove
i zbog toga ste tu

ne zbog požude
strasti
ljubavi
ili ne znam čega

tu ste
jer sam sanjao Vas
gospođo
i sad trebamo odgonetnuti
značenje svega.©Tomislav Braco Antonijević


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s